Solar Shed - breng de energie van de zon in je tuin

Solarshed

Zonnepanelen in uw tuin opgebouwd in een functionele opslagplaats.

U wilt de zonnepanelen niet op het dak van uw (nieuw)bouwwoning?

Veel nieuw- en verbouwers worden geconfronteerd met de verstrengde maatregelen aangaande de energie prestatie van hun woning; Maar niet iedereen vind zonnepanelen op hun nieuwe dak de mooiste oplossing. Toch is investeren in deze vorm van hernieuwbare energie de slimste en duurzaamste oplossing op het E-peil te verlagen en lang van goedkope elektriciteit te kunnen genieten.

Iedereen die graag zelf zijn elektriciteit opwekt maar misschien niet over het ideal georienteerde dak beschikt vind een oplossing in de Solarshed.

De Solarshed maakt dit nu mogelijk. De combinatie tussen uw berging in de tuin en elektriciteit opwekken voor uw woning was nog nooit zo gemakkelijk.

Flexibel, compact en functioneel.

Wilt u een extra ruimte om uw fietsen , grasmaaier of tuinstoelen op te bergen? Of zoekt u een mooie oplossing om uw technische ruimte voor uw zwembad in te vullen? Of kookt u graag buiten samen met uw vrienden?

U kan kiezen uit de volgende opstellingen:

Solar Shed 6 Solar Shed 8 Solar Shed 10 Solar Shed 12 Solar Shed 14 Solar Shed 16
Panelen 6 8 10 12 14 16
Vermogen 1560 2080 2600 3120 3640 4160
Jaarlijkse opbrengst * 2059

KWh

2574

KWh

3089

KWh

3603

KWh

4118

KWh

Stroom voor aantal personen 2 2 2 3 4 4
Grondoppervlakte
Bespaar jaarlijks* €343 €453 €567 €680 €793 €906,
Afwerking

 

Classic Reeds beschikbaar vanaf …? Vraag uw offerte aan
Modern Reeds beschikbaar vanaf …? Vraag uw offerte aan

* Inschatting bij een ideale orientatie naar het zuiden
* Gebaseerd op een elektriciteitsprijs van €0,22/KWh

Poolhouse, buitenkeuken of speciale wens? De Solar Shed kan aangepast worden aan ieders wensen.

Vaak gestelde vragen

De Solarshed is te plaatsen op een rechte ondergrond, bij voorkeur een beton onderplaat. Indien gewenst kunnen wij deze ondergrond voor u plaatsen. Onze adviseurs staan u hierin graag bij. Maak vandaag nog een afspraak.

De aansluiting van de Solarshed op uw elektrische installatie gebeurd via een elektrische kabel

Om de Solarshed te kunnen plaatsen is een vlakke betonnen ondergrond nodig. Voldoende ruimte om de SolarShed op te bouwen. De Solarshed wordt modulair ter plaatse opgebouwd, dit maakt het mogelijk om ook in kleinere ruimtes

De opgewekte elektriciteit kan direct gebruikt worden. De omvormer die de gelijkstroom omzet in bruikbare wisselstroom kan aangesluiten worden op uw elektriciteitskast. Van zodra de zonnepanelen gaan produceren zal uw …?

U kunt de opgewekte elektricteit gebruiken om uw warmtepomp , warmtewisselaar te laten functioneren in aanvulling op de elektriciteit die u van het net afneemt.

Indien gewenst kan de Solarshed uitgerust worden met een apart batterijsysteem zodat de opgewekte elektrciteit kunt opslaan en verbruiken wanneer u het wilt. Denk aan de tuinverlichting die zo onafhankelijk van het elektriciteitsnet zal functioneren.

Niks is te gek, of het nu een hobbykamer, opslag of buitenkeuken, u kunt de Solar …?

Samen met u kunnen wij kijken wat de verschillende mogelijkheden van inrichting zijn voor uw poolhouse.

De zonnepanelen zijn terug verdient op een termijn van om en bij 7-10 jaar. Dit is sterk afhankelijk van de stijging van de elektriciteitsprijs.

Hernieuwbare energie in nieuwbouw woningen

Wie vandaag een woning bouwt, moet met heel wat dingen rekening houden op het vlak van energie. Zo ben je verplicht een hernieuwbare energietoepassing te voorzien in je woning. Het E-peil van je woning, een getal dat aangeeft hoe energiezuinig de woning is, mag bovendien maximum E60 bedragen.  Hieronder zetten we enkele mogelijkheden op een rijtje en geven je een idee van het kostenplaatje in een gemiddelde E60 woning met een isolatiewaarde van K40.

Woning met een vloeroppervlakte van:

100 m2 Zonnepanelen voor elektriciteit , verplichting 700 KWh –  6 panelen – 6 punten op het E-peil
150m2 Zonnepanelen voor elektriciteit , verplichting 950 KWh –  6 panelen – 4 punten op het E-peil
200m2 Zonnepanelen voor elektriciteit , verplichting 1400 KWh –  8 panelen – 8 punten op het E-peil

LOSSTAANDE BIJGEBOUWEN IN DE TUIN

Losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage komen in vele gevallen in aanmerking voor een vrijstelling van vergunning.

VRIJSTELLING*

Er geldt onder voorwaarden een vrijstelling van vergunning voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport,vrijstaande garage, serre…

Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij gerekend.

De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:

  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw),
  • maximaal 30 meter van de woning opgetrokken worden,
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven,
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur
  • op de perceelsgrens gebouwd worden zonder deze bestaande scheidingsmuur te wijzigen.

De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden

in ruimtelijk kwetsbaar gebied,  in een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan Deze informatie kan u bekomen bij de gemeentelijke diensten, in de 5 meter brede strook langs waterlopen.

Voorbeeld: Mevrouw Maes wil in haar achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel heeft ze al een serre van 15 m² staan. Het vrijstellingsbesluit maakt het voor haar mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40). Naast de maximale oppervlakte moet ze ook rekening houden met een maximale hoogte van 3,5 meter en de hierboven vermelde afstanden tot de perceelsgrens.

MELDING *Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken.

Nieuws

Hernieuwbare energiebron populair in nieuwbouwwoning

63 procent van de bouwheren die een vergunningsaanvraag indienden na 1 januari 2014, geeft in de startverklaring aan dat hun nieuwbouwwoning zal voorzien zijn van een hernieuwbare energiebron. 35 procent onder hen kiest voor zonnepanelen. ‘Zonneboilers, warmtepompen en zonnepanelen hebben de afgelopen jaren bewezen dat ze rendabel zijn’, stelt minister van Energie Annemie Turtelboom.

Voor bouwaanvragen vanaf 2014 moeten nieuwbouwwoningen zelf een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie produceren. Er kan gekozen worden uit een zonneboiler, zonnepanelen, een warmtepomp, een verwarmingssysteem op biomassa, aansluiten op een stadsverwarmingsnet of participeren in een project voor hernieuwbare energie. Een combinatie van meerdere systemen is ook mogelijk. Voor nieuwbouwprojecten waarbij geen van de 6 opties is toegepast of waarbij de toegepaste optie niet voldoet aan de opgelegde kwaliteitsvoorwaarden, wordt het maximaal toegelaten E-peil met 10 % aangescherpt. Een nieuwe wooneenheid moet dan aan E54 voldoen, in plaats van aan E60.

Voor de start van de bouwwerken moet de bouwheer een startverklaring indienen waarin hij aangeeft welke hernieuwbare energietechnologie zal aangewend worden. Bijna 2 op 3 van de bouwheren (63%) met een vergunningsaanvraag van na 1 januari 2014 kiest om te voldoen aan de eis inzake een minimale eigen hernieuwbare energieproductie. In meer dan 8 procent van de nieuwbouwprojecten worden zelfs meerdere vormen van hernieuwbare energie toegepast.

Ruim 1/3 (37%) kiest voor strengere E-peileis (E54 in plaats van E60). Hiervan investeert 3% toch in hernieuwbare energie, maar niet voldoende om te voldoen aan de minimale eisen.

Als we kijken naar een opdeling tussen de verschillende hernieuwbare energietechnologieën blijkt dat ongeveer 35% kiest voor fotovoltaïsche zonnepanelen, ongeveer 25% voor een zonneboiler en ongeveer 17% voor een warmtepomp. De andere systemen: biomassa, stadsverwarming of een participatie in een extern project worden momenteel amper toegepast. De verplichting voor nieuwbouw geeft dus duidelijk een boost aan toepassing van hernieuwbare energietechnologie in woningen.

“Hernieuwbare energie zoals een warmtepomp, een zonneboiler of fotovoltaïsche zonnepanelen kunnen in belangrijke mate de nog resterende energiebehoefte in onze goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen dekken. Deze technieken hebben de afgelopen jaren bewezen dat ze rendabel zijn. Ik ben tevreden dat in bijna 2 op de 3 nieuwbouwprojecten die vandaag gebouwd worden, minstens 1 van deze technieken wordt toegepast”, zegt Annemie Turtelboom, Vlaams minister van Energie. “Vlaanderen is net als andere regio’s bezig aan een belangrijke shift: van centrale elektriciteitsproductie naar decentraal.”

Ook voor de verplichting vanaf 2014 om hernieuwbare energie in nieuwbouwwoningen te integreren, werden in nieuwbouwwoningen al hernieuwbare energietechnologieën toegepast. Maar de verplichting sinds 2014 om hernieuwbare energie te integreren, zorgt in nieuwbouwprojecten voor een verdere doorbraak van deze technieken. Van 17% woongebouwen met bouwaanvraag in 2012 stijgt het aandeel naar 63% voor bouwaanvragen in 2014. BRON:  bouwen en wonen.net